Najbardziej nieoficjalna strona o Sandomierzu

strona główna     

 
 

 

   
     
 
  Zabytki: Collegium Gostomianum
 
     
          Na krawędzi wysokiej skarpy po wschodniej stronie Starego Miasta, z rozległym widokiem na dolinę Wisły, wznosi się potężny budynek dawnego kolegium jezuickiego.
Na wzgórzu, na którym stoi budynek w X-XI w. istniała średniowieczna osada, a później przy kościelne cmentarzysko.
W XII wieku wzniesiony tu został kościół św. Piotra, pierwotnie drewniany, za panowania
Kazimierza Wielkiego nowy, murowany. W 1603 roku osiadło przy tym kościele zgromadzenie jezuitów sprowadzonych do miasta przez Hieronima Gostomskiego, wojewodę poznańskiego i starostę sandomierskiego.
Na początku XVII wieku przy świątyni zostały wybudowane dwa skrzydła kolegium jezuickiego, ufundowanego przez Gostomskiego i od nazwiska fundatora zwanego Collegium Gostomianum.
Budynek kolegium składał się z dwóch skrzydeł południowego i wschodniego, okalających plac kościelny.
 
     
 

 

   
   
       
     
          Po zlikwidowaniu zakonu w 1773r. w budynkach umieszczono szkoły świeckie.
W 1813r. cały zespół budynków spłonął, a ruiny kościoła i skrzydła południowego rozebrano w XIXw.
W latach 1820-1826 odbudowane zostało istniejące do dziś skrzydło wschodnie.
Budynek reprezentuje nowożytny, można by rzec pałacowy typ klasztoru z narożnymi pawilonami.
Przy wejściu na dziedziniec szkolny stoi barokowa figura Ignacego Loyoli, założyciela zakonu jezuitów.
Dnia 1 września 2001 roku rozpoczęto tutaj rok szkolny po raz pierwszy od blisko 14 lat,
bowiem trwały tutaj prace remontowe.
 
     
 

 

   
   
       
  zabytki:    
   
 
   
     www.sandomierz.net

copyright © 2000 - 2006 cbr