Najbardziej nieoficjalna strona o Sandomierzu

strona główna     

 
 

 

   
     
 
  Salve Regina

tekst: FAramka    

 
     
 
        Mons Salve Regina
(łac. Mons - wzgórze, Salve Regina - Witaj Królowo)

Kopiec - kurhan, wzniesiony na Krakowskim Przedmieściu
w Sandomierzu i pochodzący przypuszczalnie z VIII wieku.
Ze wzgórzem tym wiąże się szereg podań i legend.

Aleksander Patkowski w pracy "Stary Sandomierz" pisze,
że kurhan ten stoi na tzw. Kątach vel Kęcinach, w pobliżu pola zwanego Wołyńcem. Jerzy Gąssowski uważa, że nazwa pola,
na którym stoi kopiec (Kąty) wiąże się z pojęciem kąta,
pojęciem równoznacznym domostwu, jak również
oznaczającym świątynię pogańską.

W świetle jednej z legend ma się tu znajdować kurhan
grzebalny, usypany ponad stosem ciałopalnym
(przypuszczalnie ze zwłokami założyciela osady) na wzór kopca Krakusa w Krakowie.
Kurhan w Sandomierzu należy do tej samej grupy kurhanów,
o tym samym charakterze ziemnych napisów
i sposobie posadowienia co i kopiec Krakusa w Krakowie.
   

(fot. © cbr) 
 

 
     
 

 

   
 

(fot. © cbr) 
 

(fot. © cbr) 
 

 
       
  zobacz także:  
     
  Legenda o kopcu Salve Regina
W obiektywie: Salve Regina
 
www.salve-regina.sandomierz.org
     
     www.sandomierz.net

copyright © 2000 - 2007 cbr