Witkon
   
Był mieszczaninem krakowskim.
Otrzymał zgodę od Leszka Czarnego na lokację Sandomierza
w 1286 roku na prawie magdeburskim.
Był pierwszym wójtem Sandomierza.