ks. Mikołaj Trąba
(1358 - 1422)
   
Urodzony 1358 roku w Sandomierzu, zmarł w 1422 roku.
Był pierwszym prymasem Polski, a także przyjacielem
i zaufanym współpracownikiem Władysława Jagiełły. Przewodniczył delegacji polskiej na soborze w Konstancji
w 1415 roku.