ks. Marcin z Urzędowa
   
Urodzony ok. 1580 roku.
Słynny lekarz i botanik. Mieszkał w Sandomierzu.
Napisał najznakomitsze polskie dzieło renesansowe
z botaniki lekarskiej zatytułowane "Herbarz Polski".