bp. Iwo Odrowąż
   
Biskup sandomierski, dominikanin. Po powrocie z Włoch,
gdzie spotkał św. Dominika założył w Polsce zakon Dominikanów. Osadził ich w 1221 roku w Krakowie,
a w 1226 roku w Sandomierzu.
Ufundował kościoły św. Jakuba oraz św. Pawła.