Jarosław Iwaszkiewicz
(1894 - 1980)
   
Wielki pisarz, od lat uczuciowo związany z Sandomierzem.
Na ostatnim swoim spotkaniu autorskim w tym mieście, latem 1979 roku powiedział:
"Moje związki z tym grodem o tysiącletniej historii sięgają
z górą półwiecza. Pierwszy raz wynająłem tu mieszkanie
w 1936 roku. Potem przez długie lata starałem się co roku przyjeżdżać do Sandomierza i przywiązałem się do tego miasta bardzo. Wybrałem je sobie, gdy mało jeszcze o nim mówiono,
co pochlebia mojej dumie. Cały szereg utworów tu napisałem
w mieszkaniu na Katedralnej, m. in. w całości Lato w Nohant.
O Sandomierzu pierwszy raz pisałem w 1922 roku."
 
Wiersze Jarosława Iwaszkiewicza >>