Leszek Czarny
(ok. 1240 - 1288)
   
Urodzony ok. 1240 roku, zmarł w 1288 roku.
Syn Kazimierza kujawsko - łęczyckiego i Konstancji
(córki Henryka Mazowieckiego).
W roku 1286 nadał Sandomierzowi prawa miejskie.
Bronił go również przed najazdami tatarskimi.