Stanisław Bartolon
   
Był mieszczaninem sandomierskim.
Znakomity lekarz, zatrudniany również przez króla.
Był tak doskonałym lekarzem, że znano go poza granicami kraju. Najbardziej beznadziejne przypadki były określane zwrotem:
"już mu i sendomirski doktór nie pomoże".