Maria Józefacka
   
św. Jakub
 

próg
z formowanych ręcznie cegieł

ile trwać mogło takie lepienie
z niczego

mieliśmy wtedy cały czas swój na to
aby kształtować nieforemną glinę
która nie chciała się poddać
z bezwładu
mieliśmy całe życie aby
dźwigać się z prochu razem z murem który
rozrastał się jak lipy przydrożne
w sklepienie
w chmurę
mieliśmy bracie całe życie na to
żeby związać
tworzenie z trwaniem
związać w nierozerwalne przy boskiej pomocy
wystarczyło nam życia ażeby dzień po dniu
z zawziętością z uporem i w celu tym samym
dochodzić swego progu dochodzić z latami
wydawał się nam coraz wyższy jednak
umieliśmy przekroczyć go