Najbardziej nieoficjalna strona o Sandomierzu

strona główna     

 
 

 

 
     
 
  Historia Sandomierza...
 
     
          SANDOMIERZ należy do najstarszych i ważnych historycznie ośrodków miejskich w Polsce.
Pierwsza pisana wzmianka o Sandomierzu zawarta jest w Kronice Galla Anonima. Sandomierz swoje
powstanie i rozwój zawdzięcza przede wszystkim położeniu na granicy dwóch krain geograficznych:
Wyżyny Kielecko - Sandomierskiej i Kotliny Sandomierskiej. 
Rozdzielająca je Wisła stanowiła doskonały szlak komunikacyjny, a pokrywające krawędź wyżyny żyzne
gleby sprzyjały rozwojowi rolnictwa. Najwcześniejsza osada powstała na tzw. Wzgórzu Staromiejskim
w okolicy kościoła św. Jakuba) ok. X wieku. Centrum administracyjne osady stanowiło
Wzgórze Zamkowe z grodem. 
 
     
 

 
             Widok Sandomierza od strony Wisły (ok. XIXw.)  
     
          Na mocy testamentu Bolesława Krzywoustego (1138r.) Sandomierz stał się stolicą jednego
z księstw dzielnicowych. Dzielnicą sandomierską władali książęta: Henryk Sandomierski,
Bolesław Kędzierzawy (który przyłączył dzielnicę sandomierską do dzielnicy senioralnej),
Kazimierz Sprawiedliwy, Leszek Biały, Bolesław Wstydliwy. Okres rozbicia dzielnicowego
nie powstrzymał rozwoju miasta. W tym czasie Sandomierz przekształcił się w osadę miejskiego typu.
Najazdy tatarskie w XIII w. zniszczyły miasto. Wymordowano wtedy znaczną część jego
mieszkańców. Postanowiono wtedy przenieść miasto na tereny trudniej dostępne, czyli ziemie
dzisiejszego Starego Miasta. Prawa miejskie nadał Sandomierzowi książę Leszek Czarny. 
Dynamiczny rozwój miasta przypadł na XIV, XV oraz XVI wiek i dopiero potop szwedzki spowodował
całkowity upadek Sandomierza. Czasy zaborów pogłębiły zacofanie gospodarcze i kulturowe miasta.
Próbę przywrócenia rangi Sandomierzowi podjęto w II Rzeczypospolitej, jednak przerwała w tym
II wojna światowa. Od 1 stycznia 1999r. Sandomierz jest stolicą powiatu w woj. świętokrzyskim
i liczy ok. 27 tys. Mieszkańców.
 
     
  zobacz także:  
  zabytki  ●  z muzealnej teki  ●  drzeworyty  ●  fotografie  
     
     www.sandomierz.net

copyright © 2000 - 2007 cbr