Najbardziej nieoficjalna strona o Sandomierzu

strona główna     

 
     
 
© copyright   2000 - 2007 © (cbr) Bartosz Cebula
     
warunki użytkowania serwisu   Najbardziej nieoficjalna strona o Sandomierzu (www.sandomierz.org) prowadzi swoją działalność z poszanowaniem praw własności intelektualnej. Nasze strony internetowe zawierają dokumenty chronione prawem autorskim jak również inne materiały będące pod ochroną praw autorskich.

Nazwa Najbardziej nieoficjalna strona o Sandomierzu (www.sandomiez.org) jak również znak graficzny są zastrzeżone i nie mogą być używane w reklamie i publikacjach pokrewnych bez wyraźnej pisemnej zgody autora strony. To samo dotyczy innych nazw, znaków i wzorów zastrzeżonych na rzecz www.sandomierz.org.
Najbardziej nieoficjalna strona o Sandomierzu dopełnia wszelkich starań aby informacje ukazujące się w Serwisie były rzetelne i zgodne z prawdą. W żadnym przypadku www.sandomierz.org nie będzie odpowiadał za jakiekolwiek straty związane z utratą lub uszkodzeniem danych, sprzętu lub innych wartości materialnych lub niematerialnych wynikających z zastosowania publikowanych w Serwisie informacji.
Korzystanie z utworów, informacji i danych umieszczonych w serwisie (www.sandomierz.org) nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać
z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie poza przypadkami wyraźnie dopuszczonymi w wyżej wymienionej ustawie.

Wszelką odpowiedzialność za działania sprzeczne z prawami autorskimi ponoszą użytkownicy serwisu.

Udostępniając swoje materiały za pośrednictwem serwisu użytkownicy wyrażają zgodę
na wykorzystywanie tych materiałów przez pozostałych użytkowników.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.
 
    Informacja o prawie autorskim do materiałów wykorzystywanych
w Najbardziej Nieoficjalnej Stronie o Sandomierzu:


Wszystkie dane i informacje jak również nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm
jakie występują w serwisie mogą być lub też są znakami towarowymi zastrzeżonymi
lub nazwami zastrzeżonymi firm lub ich właścicieli i zostały użyte w serwisie jedynie
w celach identyfikacyjnych.Dane i informacje zawarte w naszym serwisie są
publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.
 
© cbr   Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne
w Najbardziej Nieoficjalnej Stronie o Sandomierzu (www.sandomierz.org) nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright © Bartosz Cebula.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.
 
© www.sandomierz.org   Wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, zdjęcia itp. dostępne
w Najbardziej Nieoficjalnej Stronie o Sandomierzu (www.sandomierz.org) nie mogą być publikowane i redystrybuowane bez pisemnej zgody Copyright © www.sandomierz.org.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Materiał ten jest ograniczony prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany w żadnej formie.

Kopiowanie, przedruk tekstów zamieszczonych na łamach serwisu oraz ich udostępnianie w mediach elektronicznych jak również w innej formie jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą właściciela serwisu!
     
 
     
     
     
     www.sandomierz.net

copyright © 2000 - 2007 cbr