Najbardziej nieoficjalna strona o Sandomierzu

strona główna     

 
 

 

   
 

 

   
 
 

Cmentarz prawosławny

Fragmenty książki Piotra Sławińskiego:
"Cmentarz Prawosławny w Sandomierzu"

 
     
          Obok świątyni najważniejszą sprawą dla wiernych jest cmentarz.
W XIX w. w mieście istniało kilka cmentarzy. Na pewno funkcjonował cmentarz miejski (obecnie zwany katedralnym) założony w 1792 roku. Od 1888 roku pojawiła się informacja o prawosławnym cmentarzu,
chociaż już wcześniej sporadycznie występowała np. w 1866r. w 1873r.
W sierpniu 1913 roku proboszcz parafii prawosławnej informował Magistrat Miasta Sandomierza,
że cmentarz prawosławny stał się przepełniony. W związku z tym zaszła konieczność rozszerzenia
obecnego cmentarza lub wytyczenia nowego. Należało to zrobić jak najszybciej, dlatego planowano
rozszerzyć ówczesny cmentarz prawosławny do ulicy (obecnie ul. Mickiewicza) kosztem placu miejskiego. 
Wydarzenia I Wojny Światowej przesądziły o tym, że cmentarza prawosławnego nie rozszerzono.
W związku z wcześniejszymi staraniami miejsce przewidywane na rozszerzenie cmentarza prawosławnego zostało włączone do cmentarza wojennego.
Podczas okupacji hitlerowskiej zaczęto grzebać zmarłych katolików na Cmentarzu Prawosławnym.
W miejscu grobów ziemnych dokonywano kolejnych pochówków. W latach 70-tych proces ten nasilił się
i zaczęto likwidować poszczególne groby prawosławne z nagrobkami, dokonując na ich miejscu nowych pochówków.
 
     
 

 

     
   

(fot. © cbr) 
 

(fot. © cbr) 
 

 
         
     
          Na początku lat 80-tych zaczęły się "masowe" wtórne pochówki na Cmentarzu Prawosławnym.
Uległo to istotnemu zahamowaniu po wpisaniu w dniu 17 października 1989 roku
Cmentarza Katedralnego do rejestru zabytków. Obecnie Cmentarz Prawosławny jest bardzo zaniedbany.
Aktualnie znajduje się na nim ok. 40 widocznych nagrobków i krzyży.
Najstarszym z nich jest nagrobek Griszfieldów, pochodzący z 1874 roku.
Pierwotny poziom prawosławnego cmentarza był niższy miejscami przynajmniej o 1 metr.
 
     
  zobacz także:    
 
 
www.cmentarz.sandomierz.net
 
 
     
     www.sandomierz.net

copyright © 2000 - 2007 cbr